Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Chụp ảnh với đội tuyển bóng đá quốc gia U19
Địa điểm: Pleiku | Cơ quan tài trợ: UNFPA | Cơ quan thực hiện: CSAGA

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-10 08:00
Ngày kết thúc2014-11-11 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch