Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Cuộc thi biểu diễn nghệ thuật về PCBLGĐ
Địa điểm: Bến Tre | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Sở VH-TT & DL

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-24 08:00
Ngày kết thúc2014-11-25 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch