Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Cuộc thi chạy Marathon dành cho nam nông dân "Nam giới chung tay PCBLGĐ"; Treo 25 cụm pano lớn tại các ngã tư trung tâm Hà Nội.
Địa điểm: Hà Nội | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Hội NDVN

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-23 07:00
Ngày kết thúc2014-11-23 09:30
Xem lịch toàn bộ chiến dịch