Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Diễn đàn về PCBLGĐ cho 500 công nhân dệt may trong KCX, KCN
Địa điểm: Hồ Chí Minh | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Bộ VH-TT&DL Công đoàn

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-28 18:00
Ngày kết thúc2014-11-28 22:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch