Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Diễn đàn về PCBLGĐ cho 500 công nhân lao động trong KCX, KCN
Địa điểm: Vĩnh Phúc | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Bộ VH-TT&DL, Công đoàn

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-19 16:00
Ngày kết thúc2014-11-18 22:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch