Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Giao lưu VHNT, tuyên truyền về PCBLGĐ cho sinh viên Trường ĐH Thể dục TT và các vận động viên quốc gia
Địa điểm: Bắc Ninh | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Bộ VH-TT&DL

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-25 08:00
Ngày kết thúc2014-11-25 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch