Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Hội thảo quốc tế về Điều chỉnh hướng dẫn lâm sàng về qui trình tiếp nhận, chăm sóc, điều trị nạn nhân BLGĐ
Địa điểm: Hà Nội | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Bộ Y tế

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-27 08:00
Ngày kết thúc2014-11-27 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch