Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Hội thảo tập huấn về PCBLGĐ cho báo chí
Địa điểm: Hải Phòng | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Bộ VH-TT&DL

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-11 08:00
Ngày kết thúc2014-11-12 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch