Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Hội thảo tham vấn về đề cương Khung Giám sát đánh giá việc thực hiện CTHĐQG PCBLGĐ và Đánh giá việc thực hiện Luật PCBLGĐ
Địa điểm: Hà Nội | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Bộ VH-TT&DL

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-12-09 08:00
Ngày kết thúc2014-12-09 08:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch