Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Lễ ra mắt đội phản ứng nhanh PCBLGĐ
Địa điểm: Bến Tre | Tài trợ: UNODC | Thực hiện: Bộ Công an

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-10-30 08:00
Ngày kết thúc2014-10-30 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch