Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Lịch sự kiện chiến dịch 2014
Toàn bộ sự kiện chiến dịch được xuyên suốt từ tháng 11 đến tháng 12 bao gồm các hoạt động hội thảo và mit tinh sẽ được tổ chức qua các tỉnh. Mời các bạn theo dõi để sắp xếp thời gian tham dự

 

Ngày bắt đầu2014-10-30 11:30
Ngày kết thúc2014-12-18 11:32
Xem lịch toàn bộ chiến dịch