Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Mít tinh, diễu hành phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và BLGĐ
Địa điểm: Đồng Nai | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Bộ VH-TT&DL/ Sở VH-TT&DL

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-11-02 08:00
Ngày kết thúc2014-11-02 18:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch