Xem lịch toàn bộ chiến dịch
Sự kiện Ngày hội thanh niên đạp xe diễu hành, nhảy flash mob hưởng ứng ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
Địa điểm: CV Lênin, Hà Nội | Tài trợ: UNFPA | Thực hiện: Hội LHTN VN

Đang chờ cập nhật.

Ngày bắt đầu2014-12-10 15:00
Ngày kết thúc2014-12-10 17:00
Xem lịch toàn bộ chiến dịch