Tổng kết chiến dịch truyền thông “Hãy hành động để xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”
Xem lịch toàn bộ chiến dịch

Tổng kết chiến dịch truyền thông “Hãy hành động để xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”

Thứ Năm, 12/18/2014, 2:23 CH (GMT+7)

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế, tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam và đông đảo phóng viên báo chí đã tới dự.

 
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu tại lễ tổng kết
 

Được phát động vào ngày 18/11/2014, Chiến dịch truyền thông đã được đông đảo các cơ quan Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế, các cơ quan truyền thông, báo chí ở mọi miền đất nước cùng hưởng ứng, với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, kéo dài trong suốt tháng 11 và 02 tuần đầu tháng 12/2014. Đến nay, đã có 43 sự kiện được tổ chức với 22 cơ quan, tổ chức, địa phương cùng tham gia. Đây chính là sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam, là sự chung tay tích cực của cả cộng đồng trong việc xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, là sự nỗ lực của tất cả mọi người để hướng đến mọi gia đình Việt Nam không có bạo lực, nơi mà tình thương yêu cho mọi thành viên trong gia đình được hướng đến hạnh phúc trọn vẹn, nơi mà gia đình là nền tảng của một xã hội lành mạnh và hạnh phúc.

 
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tặng hoa cho đại diện
các cơ quan, tổ chức tham gia Chiến dịch truyền thông

 

Phát biểu tại lễ tổng kết, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ghi nhận và biểu dương sự tham gia tích cực, hiệu quả của các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong Chiến dịch truyền thông “Hãy hành động để xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”. Các hoạt động trong Chiến dịch truyền thông được thực hiện một cách đồng bộ và có chất lượng. Đặc biệt, sự thành công của Chiến dịch truyền thông năm 2014 một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của công tác điều phối, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức thuộc Chính phủ Việt Nam, các Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế và trong nước để cùng chung tay, cùng hành động góp phần xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và phòng, chống bạo lực gia đình.


 
Toàn cảnh lễ tổng kết
 

Bộ trưởng nhấn mạnh, để đạt tới mục đích thay đổi hành vi của mọi người về bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái thì cần nhiều nỗ lực hơn nữa trên cả phương diện đầu tư nguồn nhân lực cũng như trí tuệ và sự bền bỉ. Bộ trưởng mong rằng trong thời gian tới, tiếp tục nhận được những hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tổ chức, cá nhân để tiến xa hơn nữa trên con đường đảm bảo môi trường gia đình không có bạo lực gia đình.